Missie

De missie van  Yoga Nederland:

  • Samenwerken en verbinden met andere yogaverenigingen en maatschappelijk partners van verschillende stromingen met sport en beweegaanbod;
  • Yoga professionaliseren, kwaliteitsbewaking en laten groeien in Nederland en buitenland;
  • Yoga promoten en ontwikkelen in het dagelijks leven bij jong en oud op het gebied van sport, zorg, welzijn en onderwijs;
  • Aanbieden van bijscholingen en ontmoetingsdagen;
  • contacten tussen yogadocenten onderling crëeeren en stimuleren.